In deze tutorial wordt dieper ingegaan op hoe je Ether kan versturen en ontvangen via MyEtherWallet. In principe is het proces vrij analoog voor andere wallets aangezien de terminologie hetzelfde blijft.

Ether ontvangen

Om Ether te ontvangen dien je het adres van je wallet door te geven aan degene van wie je Ether wil ontvangen. Dit adres wordt ook wel uw Public Key genoemd en kunt u vergelijken met een bankrekeningnummer. Bij MyEtherWallet kunt u dit adres vinden onder Your Address na aan te loggen.

Een eenvoudige manier om de balans van je wallet te checken zonder telkens in te loggen is gebruik te maken van Etherscan. Aangezien alles op de Ethereum blockchain publiek is kun je deze zoekmachine gebruiken om balansen en transacties na te gaan.

Een voorbeeld van een Public Key zie je in de onderstaande figuur. Degene die je Ether wil sturen kan dan dit adres ingeven als ontvanger.

MyEtherWallet - Your Address

Ether versturen


 1. Om Ether te versturen dien je te surfen naar MyEtherWallet en vervolgens te kiezen voor Send Ether & Tokens. Je dient dus niet te kiezen voor View Wallet Info.

 2. Je dient nu in te loggen via je Keystore File of Private Key zoals uitgelegd in de tutorial die het aanmaken van een wallet behandelt.

 3. Je ziet nu een scherm zoals op de onderstaande figuur. Om Ether succesvol te versturen dien je nu vier zaken aan te passen. Eerst moet je het adres (Public Key) van de ontvanger ingeven in het vak To Address. Nadien dien je het bedrag in te geven dat je wenst over te schrijven, bijvoorbeeld 3 ETH. Belangrijk hierbij is dat je er dient voor te zorgen dat jouw wallet over voldoende ETH beschikt om de transactiekosten te dekken. De reden hiervoor ligt hem in het feit dat transacties uitvoeren op het Ethereum netwerk een aantal Gas verbruikt waarvoor je moet betalen. De achterliggende reden heeft betrekking tot het gezond houden van het netwerk. Simpel gezegd komt het er op neer dat je een (heel lage) transactiekost dient te betalen telkens je gebruik maakt van het netwerk, zij het voor transacties of zij het voor de executie van Smart Contracts. Als je dus bijvoorbeeld 3 ETH wenst over te schrijven en de balans van uw wallet is ook 3 ETH, dan zal de transactie niet (volledig) uitgevoerd kunnen worden.

  Zorg ervoor dat je minimum ongeveer 0.00045 ETH in uw balans over hebt om de transactiekosten te dekken mocht je je volledige balans overschrijven.

  Als je gewoon Ether overdraagt naar een andere account dien je op het moment van schrijven (Juli 2017) ervoor te zorgen dat je ongeveer 0.00045 ETH in jouw balans over hebt om de transactiekosten te dekken. De exacte berekening van deze transactiekosten vind je in de onderstaande sectie.

  Tenslotte laat je het vak Gas Limit op 21000 staan indien je gewoon Ether overdraagt naar een andere account. Indien je Ether overdraagt naar een contract (bijvoorbeeld omdat je mee wenst te doen aan een Initial Coin Offering) raden wij je aan de onderstaande sectie te lezen waarbij we het concept Gas verduidelijken.

  MyEtherWallet - Ether ontvangen en versturen

 4. Je dient nu te klikken op Generate Transaction en daarna op Send Transaction. Je krijgt nu een finaal overzicht waar je een overzicht krijgt van jouw transactie. Controleer of alles klopt (voornamelijk het adres van de ontvanger) en klik op Yes, I am sure! Make Transaction. 

 5. Indien je wenst kun je nu de transactie volgen door onderaan te klikken op Verify Transaction. Je wordt dan doorgestuurd naar de Block Explorer, Etherscan. Het duurt ongeveer 1 à 2 minuten eer de Ether bij de ontvanger terechtkomt, ongeacht het bedrag (dit kan oplopen als het netwerk overbelast is). 


Gas

Zoals hierboven vermeld wordt er Gas verbruikt telkens het Ethereum netwerk gebruikt wordt (bijvoorbeeld als er een transactie of een Smart Contract uitgevoerd wordt). Dit systeem bestaat om er onder andere voor te zorgen dat het netwerk niet bewust overbelast wordt. Voor het gebruik van dit Gas moet betaald worden. De prijs van één Gas noemt men de GasPrice en wordt uitgedrukt in Ether. Het is echter zo dat deze GasPrice zeer laag is, waardoor het uitdrukken van deze prijs in Ether ervoor zorgt dat men een getal verkrijgt met veel nullen na de komma. Daarom wordt de GasPrice vaak uitgedrukt in gWei, waarbij gWei gewoon gelijk is aan 0.000000001 Ether. GWei is dus gewoon een denominatie van Ether, zoals eurocent een denominatie van euro is. De andere denominaties kun je hier vinden.

Het aantal Gas dat verbruikt wordt hangt af van welke handeling je uitvoert op het Ethereum netwerk. Een gewone transactie kost traditioneel 21000 Gas. Interageren met een Smart Contract (bijvoorbeeld je stuurt Ether om een nieuw uitgegeven Token te verkrijgen) kost echter meer omdat de Ethereum Virtual Machine harder moet werken. Het verbruikte gas varieert bij zo’n transacties vaak tussen de 100000 en 200000. Bij het versturen van Ether word je dus altijd gevraagd om de GasLimit in te geven. Hier leg je in feite een limiet op het aantal Gas dat verbruikt mag worden. Je moet er echter voor zorgen dat je deze limiet hoog genoeg zet zodat jouw gewenste handeling ook effectief uitgevoerd kan worden. Zo moet je voor een transactie minimum 21000 instellen als GasLimit want een transactie kost 21000 Gas. Merk op dat deze limiet niet overeen komt met het effectief verbruikte gas. Je kunt dus bijvoorbeeld perfect 200000 instellen als GasLimit voor een transactie, doch zal er slechts 21000 gas verbruikt worden. Dit systeem bestaat om ervoor te zorgen dat er niet oneindig veel Gas verbruikt wordt als je bijvoorbeeld interageert met een slecht geschreven contract.

Gegeven de GasPrice en het Gas dat verbruikt wordt is de transactiekost dus als volgt:

Transactiekost = GasPrice (in gWei) * Verbruikt Gas

De GasPrice op dit moment is standaard 21 gWei. Dit is 0.000000021 en komt momenteel overeen 0.000004053 euro. Een gewone transactie kost dus momenteel 21000 * 21 gWei (0.00045 ETH) of om en bij 8 eurocent, onafhankelijk van de grootte van het over te schrijven bedrag.

Zoals gesteld in het artikel “Wat is Ethereum?” worden miners vergoed voor hun diensten aan het Ethereum netwerk. Deze transactiekosten zijn dus hun vergoeding. Aangezien miners hun winst willen maximaliseren zullen zij dus eerst de blocks minen waarbij de transactiekosten hoog zijn. Je ziet dus dat transacties sneller gevalideerd zullen worden als de GasPrice hoger is omdat dit leidt tot hogere transactiekosten en dus meer opbrengst voor de miners. Als je dus wil dat jouw transactie sneller gevalideerd wordt kun je dus zelf een hogere GasPrice instellen. Bij MyEtherWallet kun je rechtsboven de GasPrice slider aanpassen. Merk op dat zij een maximum hanteren van 60 gWei, indien je dit nog hoger wenst te zetten dien je een geavanceerdere wallet dienst te gebruiken zoals bijvoorbeeld Parity of MetaMask.

Samengevat moet je dus afhankelijk van jouw noden de GasLimit en/of GasPrice aanpassen. Je dient deze dan te vermenigvuldigen om jouw transactiekosten in Ether te weten. Indien je dus bijvoorbeeld 3 ETH overschrijft naar een ander adres zal jouw balans met 3.00045 verminderen, gegeven een GasPrice van 21 gWei en een GasLimit van 21000.